Kinderdagverblijf Kumari

Ziektebeleidlogo-voet

Algemene preventie regels die gelden bij Kinderdagverblijf Kumari.

Om verdere besmetting binnen het kinderdagverblijf te voorkomen, worden de volgende maatregelen altijd in acht genomen:

  • Kinderen met een besmettelijke ziekte kunnen niet worden toegelaten
  • Kinderen die tijdens het verblijf bij ons een besmettelijke infectieziekte of zeer hoge koorts krijgen, moeten zo snel mogelijk door de ouders worden opgehaald.
  • Alle handelingen worden verricht met inachtneming van de regels van de Duitse GGD en het protocol Hygiëne.
  • Bij het brengen van uw kind verwachten wij  dat als het kind ziek is dat u de medewerker hierover informeert.

    Wij zullen ingeval uw kind een besmettelijke ziekte heeft u direct hiervan op de hoogte stellen, zodat u extra alert bent op eventuele besmetting van andere kinderen in het gezin.

    Mocht een kind zich niet lekker voelen of een lichaamstemperatuur heeft boven de 38,5, dan nemen wij altijd contact op met de ouders. We zullen dan samen het ziektebeeld van uw kind bespreken en de verzorging die op dat moment nodig is. Kinderen die echter een besmettingsrisico voor anderen vormen, dienen opgehaald te worden. Dit is noodzakelijk omdat het personeel niet adequaat genoeg is opgeleid om dergelijk zieke kinderen te verzorgen, maar ook omdat er onvoldoende tijd is om een (te) ziek kind de verzorging te kunnen geven die het nodig heeft (1 op 1 verzorging). Het weren van kinderen met een besmettingsrisico doen wij uit hygiënisch oogpunt en ook om het risico op besmetting naar andere kinderen en vooral voor de baby’s die wij in dezelfde groep opvangen, te voorkomen

    Wij mogen geen medicijnen aan de kinderen verstrekken.