Kinderdagverblijf Kumari

Waar staan wij voorlogo-voet

Meer over onze visie

Kinderdagverblijf R

We proberen zoveel mogelijk de bekende 3 "R's " te handhaven binnen onze groep. Deze staan voor:

Rust

Voldoende rust is een belangrijke voorwaarde voor gezond opgroeien.

Regelmaat

De dag indelen volgens een vast patroon geeft het kind houvast.

Respect

Respect hebben voor elkaar is een belangrijke kernwaarde die wij op de kinderen proberen over te brengen.

Kumari is gevestigd in een compleet woonhuis inclusief tuin, het geheel speciaal ingericht als kinderdagverblijf. Dus ook met keuken (waar we met de peuters geregeld samen eten bereiden) badkamer en véél speel- en slaapkamers.
We hebben de mogelijkheid de groep bij verschillende activiteiten te splitsen. Dit komt ten goede aan de rust binnen de hele groep en biedt meer mogelijkheden om op leeftijd en ontwikkeling van het kind (baby/ dreumes/ peuter) aangepast spel en andere activiteiten te bieden. Ook voor de baby's hebben wij een speciale babykamer ingericht, waarin we de baby's in alle rust kunnen verzorgen en waar ze veilig kunnen spelen.
Naast een huiselijke sfeer vinden wij een flexibele sfeer ook belangrijk. De sfeer moet zodanig zijn dat kinderen zich veilig voelen en kunnen doen en zeggen wat ze willen zonder zich daarin geremd te voelen.  Dit proberen we te bereiken door op een lieve, consequente, met respect geduldige manier met de kinderen om te gaan, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Hierdoor krijgen kinderen zelfvertrouwen en ze leren met zichzelf en anderen om te gaan.
Wij werken bewust met vaste leiding omdat hierdoor een intensief contact tussen ons en de kinderen kan ontstaan. Door flexibel met de verschillende wensen van de kinderen om te gaan, rekening te houden met hun waarden en normen en hun te respecteren zoals ze zijn ontstaat er een hechte band tussen de kinderen en ons. Onze liefde voor de kinderen en professionaliteit ontbreken hier natuurlijk niet.

Een goede vertrouwensrelatie tussen kind en groepsleiding en tussen groepsleiding en ouders is ons belangrijkste uitgangspunt.

Kinderdagverblijf kinderstoel
Kinderdagverblijf driehoek-waar-wij-voor-staan
Kinderdagverblijf ijs verkopen
Kinderdagverblijf feestje vieren

Kinderfantasie is oneindig.

Kinderfantasie is een essentieel onderdeel bij het spelen.
Spelen is op zijn beurt weer belangrijk voor een gezonde ontwikkeling.
Daarom proberen wij met ons activiteitenaanbod zo dicht
mogelijk aan te sluiten op deze kinderfantasie.

 

 

Onze leidsters

Monique, Robin, Marjolijn en Saskia zijn gekwalificeerde pedagogische medewerkers met een jarenlange ervaring en liefde en passie voor het kind.

Robin

Robin

Marjolijn

Marjolijn

Saskia

Saskia