Kinderdagverblijf Kumari

Persoonlijke aandachtlogo-voet

Persoonlijke aandacht

Vooral in deze drukke en gehaaste tijd is professionele en goede persoonlijke opvang in een rustige en huiselijke omgeving heel belangrijk voor het jonge kind. De eerste jaren zijn namelijk cruciaal voor een goede ontwikkeling op alle gebieden. Een goede vertrouwensrelatie tussen kind en groepsleiding en tussen groepsleiding en ouders is ons belangrijkste uitgangspunt. Door openheid en eerlijkheid kan het kind de leidsters vertrouwen en zich veilig voelen. Er wordt getracht een goede relatie met de ouders op te bouwen, waarbij alles bespreekbaar is met de leidsters, om zo alle twijfels en vragen bij de ouders weg te nemen.

 Wij maken daarom veel tijd voor persoonlijke overdracht- en voortgangsgesprekken. We vinden het belangrijk aan het begin en aan het eind van de dag iedere ouder persoonlijk te spreken over het kind. Tijdens of aan het eind van de dag posten we regelmatig foto’s van onze activiteiten en geregeld ontvangt u via WhatsApp ook een foto en een berichtje van uw kind. Zelf kunt u ook altijd bellen of appen met de leidsters op de groep.

Voor de kinderen tot 1 jaar houden wij een logboekje met de voedings- en slaaptijden bij. Voor de kinderen van 1 -4 jaar houden wij een gezamenlijk logboek bij.

Alle kinderen worden tijdens de opvang nauwlettend door ons gevolgd. Hierbij hanteren wij een kind–ontwikkelings-observatielijst. Als de kinderen twee en vier jaar worden wordt u uitgenodigd voor een kind-gesprek. Tijdens dit kind-gesprek kunnen we ervaringen over het kind uitwisselen en bekijken of de opvang naar behoefte aangepast moet worden. Mochten in de tussentijd zich bijzonderheden voordoen, dan arrangeren wij natuurlijk meteen een gesprek met de ouders. Ouders kunnen ook te allen tijde zelf een gesprek aanvragen als daar behoeft aan is.

Bij persoonlijke aandacht denken wij ook aan gezellig SAMEN zijn. Daarom organiseren wij eens per jaar een voor alle kinderen, broertjes en zusjes en vaders en moeders een activiteit. Hierbij kunt u denken aan samen naar een speeltuin gaan, samen Sinterklaas ontvangen, samen paaseieren rapen etc.