Oudercontact - kindvolgsysteem

Een goed contact met de ouders is heel belangrijk voor het welzijn van het kind

De breng- en afhaaltijden zijn belangrijke momenten voor ouders om samen met de leiding informatie over het kind uit te wisselen.Uw informatie stelt de leiding in staat het kind goed te begeleiden en te verzorgen. Er wordt rekening gehouden met de wensen van de ouders ten aanzien van de dagindeling : drink- eet -en slaaptijden. Moeders wordt de gelegenheid geboden om borstvoeding te geven. Voor de baby's is het raadzaam om informatie over het kind in een overdrachtboekje vast te leggen.

Het team bestaat uit vaste pedagogisch medewerksters. Wij werken bewust niet met vervangsters. Dit alles om een zo goed mogelijk contact met de kinderen en hun ouders te kunnen opbouwen, wat van belang is voor de ontwikkeling van het kind.

Wij hanteren een kind-volgsysteem om de ontwikkeling en eventuele bijzonderheden van de kinderen te volgen en vragen indien nodig een gesprek aan met ouders bij opgevallen bijzonderheden.  

Ook een goed oudercontact tussen de ouders onderling is erg belangrijk. Vandaar dat wij ieder jaar een "grotere" activiteit voor alle kinderen, ouders, opa's & oma's,  broertjes & zusjes organiseren.

Oudercommissie

In Nederland is het verplicht dat een kinderdagverblijf een oudercommissie heeft. Omdat kinderdagverblijf Kumari kleinschalig is hebben wij i.p.v. een oudercommissie twee contactouders benoemd. Bij deze contactouders kunt u terecht als er voorvallen zijn die u liever niet rechtstreeks met de leiding wilt bespreken.Deze ouders helpen eventueel samen met de leiding naar het zoeken van een oplossing.