Pedagogisch beleidsplan

Kinderopvang-Kumari biedt professionele, vertrouwde kinderopvang en heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Er is in 2003 bewust gekozen voor een kleinschalige kinderopvang zodat de kinderen alle ruimte krijgen zichzelf te zijn en zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Omdat de groep uit een beperkt aantal kinderen bestaat en er altijd voldoende leiding is,  is er alle tijd  om ieder kind de aandacht te geven die het nodig heeft . We proberen zoveel mogelijk de bekende 3 "R's " te handhaven binnen onze groep. Deze staan voor:

Rust

Voldoende rust is een belangrijke voorwaarde voor gezond opgroeien.

REINHEID

De leefomgeving van een kind moet schoon zijn. Dit bevordert de gezondheid.

 

REGELMAAT

De dag indelen volgens een vast patroon geeft het kind houvast.

 

Ook proberen we zoveel mogelijk de huiselijke sfeer te benaderen en werken daarom met een verticale groep. Dit betekent dat kinderen van 0- 4 jaar bij elkaar in een groep zitten. Deze groep werkt ongeveer hetzelfde als een gezin thuis. De ouderen "zorgen" voor de jongeren en de jongeren trekken zich op aan de ouderen. Dit is voor broers en zussen ideaal, maar ook kinderen die thuis alleen zijn kunnen op deze manier de sfeer van een "gezin met meerdere kinderen" proeven. We hebben de mogelijkheid de groep bij verschillende activiteiten te splitsen. Dit komt ten goede van de rust binnen de hele groep en biedt meer mogelijkheden om op leeftijd en ontwikkeling van het kind aangepast spel en andere activiteiten te bieden. Ook voor de baby's hebben wij een speciale babykamer ingericht, waarin we de baby's in alle rust kunnen verzorgen en waar ze veilig kunnen spelen. Dat de kinderopvang gevestigd is in een woonhuis met een tuin i.p.v. in een gebouw met speelplaats draagt nog eens extra bij aan de huiselijke sfeer die we willen benaderen. 
Naast een huiselijke sfeer vinden wij een flexibele sfeer ook belangrijk. De sfeer moet zodanig zijn dat kinderen zich veilig voelen en kunnen doen en zeggen wat ze willen zonder zich daarin geremd te voelen.Dit proberen we te bereiken door op een lieve, consequente en geduldige manier met de kinderen om te gaan, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Hierdoor krijgen kinderen zelfvertrouwen en ze leren met zichzelf en anderen om te gaan.
Wij werken bewust met vaste leiding omdat hierdoor een intensief contact tussen ons en de kinderen kan ontstaan .Door flexibel met de verschillende wensen van de kinderen om te gaan, rekening te houden met hun waarden en normen en hun te respecteren zoals ze zijn ontstaat er een hechte band tussen de kinderen en ons. Onze liefde voor de kinderen en professionaliteit ontbreken hier natuurlijk niet .
Een goede vertrouwensrelatie tussen kind en groepsleiding en tussen groepsleiding en ouders is ons belangrijkste uitgangspunt. Door openheid en eerlijkheid kan het kind de leidsters vertrouwen en zich veilig voelen. Er wordt getracht een relatie met de ouders op te bouwen, waarin alles bespreekbaar is met de leidsters, zodat de ouders nergens mee hoeven te blijven zitten.