Educatief & Creatief

Wij werken met educatieve thema's die aansluiten aan de belevingswereld van het kind. Wij stimuleren hierdoor zoveel mogelijk ontwikkelingsgebieden o.a. de sociale, motorische, creatieve, expressieve, cognitieve en spraak- en taalontwikkeling. Hierbij verliezen wij onze visie "kinderen moeten de ruimte krijgen om zich in eigen tempo en spelenderwijs te ontwikkelen" niet uit het oog.

Op deze leeftijd is spelen immers ook al leren!

Ook bieden wij de kinderen wekelijks een gym, dans, zang en muziekactiviteit aan . Deze activiteiten worden wekelijks op een andere dag georganiseerd, zodat alle kinderen er plezier aan kunnen beleven!

 

Voor meer informatie m.b.t onze thema's zie  www.peuteractiviteitenweb.com