Protocollen

Kinderdagverblijf Kumari beschikt over en werkt volgens onderstaande protocollen. Deze liggen ter inzage op het kinderdagverblijf.

  • Veiligheid Protocol
  • Beroepscode Kinderopvang Protocol
  • Hygiene Protocol
  • Vermoeden kindermishandeling / Meldcode Protocol
  • Ongevallen Protocol
  • Calamiteitenplan

 

Kinderdagverblijf Kumari beschikt over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.