Plaatsingsbeleid-wenperiode

Hebt u interesse in een kindplaats dan kunt een afspraak maken om het kinderdagverblijf geheel vrijblijvend eens te komen bekijken en kennis te maken met de leiding.

Voor het aanmelden van een kind dient u een afspraak te maken. Afhankelijk van de vrije plaatsen wordt uw kind direct geplaatst of op de wachtlijst ingeschreven.

Plaatsingsprocedure :

  • Als een kindplaats vrij is, kan uw kind meteen de eerstvolgende opvangmaand geplaatst worden.
  • Indien er geen kindplaats vrij is, bestaat de mogelijkheid uw kind op onze wachtlijst te plaatsen; er wordt meteen contact met u opgenomen als een kindplaats vrijkomt
  • Na invulling van het aanmeldingsformulier ontvangen ouders/verzorgers de schriftelijke overeenkomst.
  • Er geldt voor beide partijen een schriftelijk opzegtermijn van 1 maand, het opvangcontract eindigt altijd op de laatste dag van de betreffende opzegmaand.
  • Het opvangcontract eindigt automatisch op de laatste dag van de maand waarin het kind 4 jaar wordt , hier geldt niet het schriftelijke opzegtermijn voor. 

Wen-periode

Het is natuurlijk voor zowel het kind als ook voor u als ouders heel erg spannend het kinderdagverblijf te gaan bezoeken. Daarom bieden wij van te voren de mogelijkheid, samen met uw kindje te komen 'oefenen'. Een rustige en goede wen-periode is erg belangrijk. Aan deze "wen-uren" zijn geen kosten verbonden.